Visie

0.99

Hoeveelheid
Het blad Visie richt zich primair op gezinnen waarvan de ouders tussen de 35 en 55 jaar zijn. Deze gezinnen hebben een christelijke levensovertuiging die bepalend is voor hoe ze in het leven staan en de keuzes die ze maken. Visie werkt hierbij niet met een ijkpersoon, maar hanteert het ‘voor elk wat wils’-principe. Met name op de pagina’s die na het rtv-gedeelte komen worden specifi eke doelgroepen bediend: ouderen, jongeren en kinderen. Kortom een blad voor het hele gezin.
Uitgeverij